Loading...
Fiscaal2017-11-29T15:34:27+00:00

Internationaal

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met fiscale vraagstukken waarop u niet direct een pasklaar antwoord heeft. Toch wilt u de kansen die zich op zo’n moment voordoen, niet zomaar voorbij laten gaan. Denk aan het openen van een tweede bedrijf in het buitenland. Het is voor u goed om te weten dat wij u bij internationale (her)structurering en internationale taxplanning met raad en daad bij kunnen staan. Op het moment dat u bijvoorbeeld personeelsleden wilt laten overschrijven naar een tweede bedrijf dat zich in een ander land bevindt, kan dit een duur kostenplaatje met zich meebrengen. Vooral wanneer sprake is van loonsplitsing. Daarom kijken wij op zo’n moment alle verdragen na. We controleren de btw-wetgeving en de belastingen die in het betreffende land betaald moeten worden en checken welke regels daar van toepassing zijn. Dat geldt ook voor het toepassen van de 30% regeling die van toepassing kan zijn wanneer u werknemers van buiten Nederland naar Nederland laat komen.

Advisering

Ondernemers kloppen bij Santbeecke ook aan met de vraag op welke leeftijd ze het beste met pensioen kunnen gaan: Ze willen weten wat voor hen fiscaal het meest aantrekkelijk is. Dat zoeken wij voor ze uit. Ook wanneer binnen een bedrijf wordt nagedacht over bedrijfsopvolging zijn wij in staat dit proces te begeleiden. Deze Estate Planning luistert nauw: het gaat immers over het vinden van antwoorden op persoonlijke vragen. Ondernemers die extra activiteiten willen ontplooien, adviseren wij over de manier waarop ze dat binnen een holding het beste kunnen inrichten. We adviseren over vermogensstructurering en over herstructureringen binnen het bedrijf. Daarnaast staan we bedrijven bij die scherp willen zijn op innovaties en daarvoor soms investeringen moeten doen. Wij bekijken nauwkeurig wat wel en niet past. De diversiteit van de vraagstukken die bij ons worden neergelegd, maakt ons werk heel afwisselend. En het houdt ons scherp!

We brengen tevens advies uit aan bedrijven die over de grens opereren en daardoor willen weten wat de Europese richtlijnen op het gebied van btw precies inhouden. Een fiscaal vraagstuk dat zeker aandacht verdient, omdat de implementatie van deze regels per land kan verschillen.

Aangiftes

Als ondernemer heeft u met verschillende soorten belastingen te maken. Denk aan loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en erf- en schenkbelasting. Ook op dit gebied is de wet- en regelgeving aan flinke veranderingen onderhevig, die we nauwlettend volgen. Een geruststellende gedachte voor u, want het is nogal een klus om als ondernemer op de hoogte te blijven van alle fiscale regels.

HEEFT U EEN VRAAG? STEL HEM AAN EEN VAN ONZE ADVISEURS.

Vraag een ADVISEUR